SetServer('localhost', 9312); $cl->SetMatchMode( SPH_MATCH_ALL ); $cl->SetRankingMode(SPH_RANK_WORDCOUNT); $cl->SetSortMode (SPH_SORT_EXTENDED, '@weight DESC'); $cl->SetFieldWeights(array('title' => 100, 'description' => 10)); $cl->SetLimits(0, 10000, $max_matches=10000); # Einde zetten variablen voor zoeken # Begin strippen speciale karakters voor zoeken $patterns = array(); $replacements = array(); $patterns[0] = '/"/'; $replacements[0] = ''; $patterns[1] = '/_/'; $replacements[1] = ' '; $patterns[2] = '/\//'; $replacements[2] = ''; $SearchString = preg_replace($patterns, $replacements, $SearchString); # Einde strippen speciale karakters voor zoeken # Begin zoekopdracht Sphinx $results = $cl->Query ( $SearchString, $SphinxIndex ); # Einde zoekopdracht Sphinx # Einde variabelen voor Sphinx ?> <? echo "$author"; ?> - Gezocht naar: <? echo "$SearchString"; ?> - U heeft gezocht naar: " /> ," /> " />
Zoeken op

$data) { if($ids > "") { $ids .= ","; } $ids .= $id; } # Begin Berekenen aantal items en aantal pagina's if ($ids <> '') { $query = ("SELECT uid FROM $tabel_producten WHERE uid IN ($ids)"); $resultaat = mysql_query($query); $aantal_items = mysql_num_rows($resultaat); $aantal_paginas = ceil($aantal_items / $items_per_pagina); // het aantal items per pagina } if ($ids == '') { $aantal_items = '0'; $aantal_paginas = '0'; } # Einde Berekenen aantal items en aantal pagina's # Begin Doorsturen bij invoeren zoekopdracht if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { $zoekopdracht = $_POST['zoekopdracht']; $zoekopdracht2 = $_POST['zoekopdracht']; $zoekopdracht= str_replace(" ", "_", "$zoekopdracht"); $url = $zoekopdracht; echo""; } # Einde Doorsturen bij invoeren zoekopdracht # Begin geen zoekopdracht if ($zoekopdracht == ' ') { echo" ";?> '') { echo"

Geen resultaten gevonden!

\"Geen

Er zijn geen resultaten gevonden gelijk aan uw zoekopdracht op $author. Probeer het opnieuw, en maak gebruik van andere zoektermen.

"; } # Einde aantal items is 0 # Begin aantal items > 0, zoekresultaten laten zien if ($aantal_items > '0') { # Begin update tabel zoekresultaten $toevoegen_zoekopdracht = strtolower($zoekopdracht); $toevoegen_zoekopdracht = str_replace("_", " ", "$toevoegen_zoekopdracht"); $datum = date("Ymdhis"); mysql_query("INSERT INTO $tabel_zoek (query, datum, hits, aantal) VALUES ('$toevoegen_zoekopdracht', '$datum', '1', '$aantal_items') ON DUPLICATE KEY UPDATE aantal='$aantal_items', datum='$datum', hits=hits+1"); # Einde update tabel zoekresultaten # Begin paginanavigatie include echo"
Resultaten $startitem1 tot $einditem1 (van de $aantal_items resultaten)
"; # Einde paginanavigatie include } # Begin zetten variablen voor zoeken $SphinxIndex = "$zoekindex"; $cl1 = new SphinxClient(); $cl1->SetServer('localhost', 9312); $cl1->SetMatchMode( SPH_MATCH_ALL ); $cl1->SetRankingMode(SPH_RANK_WORDCOUNT); $cl1->SetSortMode (SPH_SORT_EXTENDED, '@weight DESC'); $cl1->SetFieldWeights(array('title' => 100, 'description' => 10)); $cl1->SetLimits($startitem, $items_per_pagina, $max_matches=10000); # Einde zetten variablen voor zoeken # Begin strippen speciale karakters voor zoeken $patterns = array(); $replacements = array(); $patterns[0] = '/"/'; $replacements[0] = ''; $patterns[1] = '/_/'; $replacements[1] = ' '; $patterns[2] = '/\//'; $replacements[2] = ''; $SearchString = preg_replace($patterns, $replacements, $SearchString); # Einde strippen speciale karakters voor zoeken # Begin zoekopdracht Sphinx $results1 = $cl1->Query ( $SearchString, $SphinxIndex ); # Einde zoekopdracht Sphinx $ids1 = ""; foreach($results1['matches'] as $id1 => $data1) { if($ids1 > "") { $ids1 .= ","; } $ids1 .= $id1; } $teller = "0"; $query2 = ("SELECT * FROM $tabel_producten WHERE uid IN ($ids1)"); $resultaat2 = mysql_query($query2); while ($obj = mysql_fetch_object($resultaat2)) { $teller++; $uid = $obj->uid; $sponsorid = $obj->sponsorid; $sponsornaam = $obj->sponsornaam; $local_image = $obj->local_image; $title = $obj->title; $title1 = str_replace(" ", "_", $title); $title1 = strtolower($title1); $title2 = $obj->title; $aantal_k = strlen($title2); if ($aantal_k > '20'){ $title2 = substr($title, 0, 20) . " ..";} $price = $obj->price; $price = money_format('%.2n', $price); $price = str_replace(".", ",", $price); $description = $obj->description; $min_length = 130; if (strlen ($description) > $min_length) { $eerste_spatie = strpos ($description, ' ', $min_length); $description2 = substr ($description, 0, $eerste_spatie) . '..'; } else { $description2 = $description; } $openproduct = "/open/product/$uid/$title1"; $productinfo = "/productinfo/$uid/$title1"; $image = "/_images/affili/producten/$affid/$local_image"; if ($teller == '1') { echo"
\"$title\"
$title2

$description2

"; } if ($teller == '2') { echo"
\"$title\"
$title2

$description2

"; } if ($teller == '3') { echo"
\"$title\"
$title2

$description2

"; $teller = "0"; } } # Einde aantal items > 0, zoekresultaten laten zien if ($aantal_items > '0' AND $zoekopdracht <> '') { # Begin paginanavigatie include echo"
Resultaten $startitem1 tot $einditem1 (van de $aantal_items resultaten)
"; } ?>